Danskerne elsker tryksager

86 % af alle forbrugere, der modtager tryksager, læser i dem. Og for stort set lige så mange er tryksagerne en aktiv del af deres indkøbsvaner. 69 % anvender de husstandsomdelte tryksager, når de skal lede efter tilbud i deres foretrukne dagligvarebutik. Det er markant højere end brugen af fx digitale tilbudsløsninger.

Nej Tak og NejTak+ en positiv historie om forbrugerens frie valg

Nej tak og NejTak+ ordningerne er kendt af de fleste danskere – og de fungerer. Mere end 500.000 danskere er tilmeldt NejTak+, hvor de selv har valgt, hvad de vil modtage. Det sikrer, at de omdelte tryksager rent faktisk bliver læst. Ingen andre europæiske lande har så effektive ordninger som i Danmark.

Markante regionale forskelle på modstanden

Forbrugere er ikke bare forbrugere. Der er stor forskel på, hvor meget de værdsætter tryksager afhængig af alder og bopæl. Flere i provinsen end i storbyer får og bruger tryksagerne aktivt. Og tilbuddene er særligt vigtige for de svageste indkomstgrupper, hvor pengene skal række længere, fx pensionister og børnefamilier.

Tryksagen er populær blandt familier

Ifølge en undersøgelse fra Kantar TNS er tryksagerne populære blandt de fleste danskere. Interessen stiger markant fra de 25 år, hvor mange stifter familie.

tryksager styrker konkurrencen på dagligvarer – til gavn for forbrugeren

  • Forbrugeren får lavere priser og sparer penge på husholdningsbudgettet.
  • Tryksagerne giver et godt overblik – og gør det nemmere at finde varer på tilbud.
  • Forbrugerne får inspiration til deres indkøb. Tryksagen er for mange danskere en aktiv del af ugens indkøbs-planlægning.

En familie kan spare op til 25 % ved at planlægge deres indkøb efter tilbud i tryksagerne. Det svarer til ca. 12.000 kr. om året.

Kilde: Markedsundersøgelse fra GFK


Læs mere om fordelene ved at bevare tryksagerne

Livline for mange butikker

Holder lokalsamfund i live

Uden reklamer, ingen lokalaviser

Miljøvenlig produktion


Download relevante tal og viden

Notat:
Store negative effekter af en ”ja tak”-ordning for husstandsomdelte tilbudsaviser

Analyse:
Stor tilfredshed med husstandsomdelte tilbudsaviser i Danmark, Dansk Erhverv, maj 2020.

Faktarapport:
Lokalaviser og tilbudsaviser i Danmark, Brancheforeningen 2021

Undersøgelse:
Kantar TNS, marts 2020 – interview med 25-65-årige, der modtager tryksager.

Men klager danskerne ikke over at modtage reklamer mod deres vilje?

Forbrugerombudsmanden modtog i 2015 131 klager vedr. Nej tak-ordning. Sættes det i forhold til antallet af tilmeldte på Nej tak-ordningerne, hvor knap 1,3 mio. husstande er tilmeldt, og at der omdeles reklamer 52 gange om året, svarer det til en klagerate på under 0,02 promille. Dette forudsætter endda, at ingen husstande har klaget flere gange; i givet fald vil klageraten for husstandene være endnu lavere.

I forhold til udviklingen hen over årene har antallet af klager svinget mellem 100 og 180 fra 2010-2015. Det må siges at være et meget beskedent niveau for klagerne, når man ser det i relation til antallet af tilmeldte husstande.

Det hører med til historien, at andelen af danske husstande, der er tilmeldt de officielle Nej tak-ordninger er steget fra ca. 20 pct. i 2010 til omkring 45 pct. i 2015 (og yderligere til 53 pct. i 2022). Dette ville alt andet lige have øget antallet af klager, men det er, jf. tallene fra Forbrugerombudsmanden, ikke sket.[1]

Dermed står det klart, at et krav om indførelse en Ja tak-ordning med baggrund i danskernes påståede utilfredshed med den nuværende Nej tak-løsning ikke vil være korrekt.


[1] https://www.grakom.dk/nyheder/seneste-nyheder/kun-0-1-promille-klager-over-uadresserede-reklamer-og-gratisaviser/
https://tryksagen.dk/tal/