Branchen passer godt på miljøet

Danske distributører, medier og trykkerier har et stort fokus på klimaet og bæredygtig produktion og distribution. De sidste 10 år har vi arbejdet aktivt på at gøre tryksagerne grønnere.

Ansvarlig og miljøvenlig produktion

Der er mange myter om, hvor meget produktion af tryksager belaster miljøet. Virkeligheden er, at stort set alle tryksager i Danmark bliver produceret efter de højeste miljøstandarder:

  • Trykt på svanemærkede trykkerier med strenge klima-og miljøkrav – bl.a. til energiforbrug, råvarer, kemisk tilsætning og håndtering af affald.
  • Brug af FSC-mærket papir fra bæredygtigt skovbrug – det betyder, at vi er med til at plante flere træer, end vi fælder.
  • Papiret bliver genbrugt op til 10 gange via vores retursystemer – bl.a. til nye tryksager og aviser, æggebakker og køkkenruller.

Papir er Danmarks mindste affaldsproblem

Cirkulær håndtering: Vi genanvender 90 % af alt papir i Danmark.

“Brugt papir er ikke affald, men en vigtig råvare skabt af en miljøvenlig, vedvarende, fornybar og genanvendelig naturressource. Samtidig er papir et af de eneste områder, hvor vi er foran EU’s målsætninger om sortering.”

Kilde: Grakom 2021


Danmark er i front på miljø og genbrug

I den danske distributionsbranche tager vi ansvar for verdens klima. Vores måde at producere og omdele tryksager på er en af de mest miljømæssigt avancerede overhovedet.

Vi uddeler tryksager og lokalaviser maksimalt effektivt og miljørigtigt:

  • Uge- og tryksager kommer i postkassen samtidigt.
  • Budene er oftest til fods med trækvogn – IKKE på knallerter eller elcykler.
  • Vi har en velfungerende Nej tak-ordning og NejTak+ ordning, hvor folk nemt kan fra- og tilmelde enkelte eller alle tryksager.
  • Med NejTak+ styrer vi forbrugernes valg på husstandsniveau, hvilket muliggør individuelle valg af tryksager. Danmark er det eneste land i verden, der sikrer forbrugerne en så teknologisk nytænkende måde at modtage tryksager på.

Kendt og velfungerende NejTak+ ordning:
Over 500.000 danske husstande er tilmeldt.

Klimaet lider ikke på grund af tryksager

Tryksager er ikke de miljøsyndere, mange tror.

  • Tryksager produceres af restprodukter fra træindustrien. Træer, som alligevel skal fældes, bliver udnyttet og får nyt liv.
  • Papirproduktion bidrager til aktivt skovbrug, som gavner miljøet. De mange nyplantede træer har positiv effekt på CO2-niveauet.
  • Papir, der ikke længere kan genbruges, bliver udnyttet til brændsel. Afbrænding af papir er stort set CO2-neutralt, da det bl.a. er med til at mindske brugen af fossile brændstoffer som olie, kul og gas.

Mellem 2005 og 2015 voksede europæiske skove med 44.000 kvadratkilometer – det er et område større end Schweiz og svarer til over 1.500 fodboldbaner med skovvækst hver dag.


Produktion af papir gavner Europas skove

“Nye papirfibre kommer fra udtyndingstræ brugt i andre træindustrier, såsom møbler og byggeri. Papirproduktionen er derfor med til at sikre europæisk skovvækst – Europas skove vokser årligt med et areal, der svarer til Fyn.”

Kilde: Grakom 2021


Læs mere om fordelene ved at bevare tryksagerne

Juraen taler imod en ja tak-ordning

Tryksager kontra digitalt marked

Frit valg til forbrugerne

Tallene taler for sig selv


Download relevante tal og viden

Notat:
Store negative effekter af en ”ja tak”-ordning for husstandsomdelte tilbudsaviser

Faktarapport:
Lokalaviser og tilbudsaviser i Danmark, Brancheforeningen 2022

Fakta-ark:
Om konsekvenser ved indførelse af en Ja tak-ordning Brancheforeningen m.fl. 2022

Greenwashing

Argumentet om reglerne for greenwashing fremgår hverken på tryksagen.dk eller i rapporten: 

Forbrugerombudsmandens ”Kvikguide til virksomheder om miljømarkedsføring” (2021) siger således:

”Markedsføringen må ikke være vildledende og faktiske oplysninger skal kunne dokumenteres. Hvis I bruger klima- eller miljøudsagn i markedsføringen, skal de være korrekte og klart formulerede, så forbrugerne umiddelbart forstår dem. I må heller ikke udelade væsentlige oplysninger. Det følger af forbuddene mod vildledning i markedsføringslovens §§ 5 og 6. Overtrædelse af bestemmelserne kan straffes med bøde. I skal også kunne dokumentere udsagnene. Det følger af markedsføringslovens § 13, at virksomheder skal kunne dokumentere rigtigheden af oplysninger om faktiske forhold. Udsagnene skal normalt kunne underbygges af udtalelser eller undersøgelser fra uafhængige eksperter.”

”Eksempler på markedsføringsudsagn om reduceret udledning af drivhusgasser kan være “klimaneutral”, ”netto-nul-udledning” eller ”30 % CO2-reduktion”. 

Hvis I markedsfører jer med, at I tilstræber at reducere jeres udledning af CO2, skal I have en plan for reduktionen af jeres udledning af drivhusgasser ved reducerende tiltag i produktionen eller i virksomheden, som skal være verificeret af en uafhængig instans, og I skal have et klimaregnskab for udledningen i dag og det forventede udslip i fremtiden. 

Hvis I markedsfører jer med udsagn om, at jeres virksomhed eller anvendelsen af produkter udleder mindre CO2 end tidligere – for eksempel ”Vi har reduceret vores CO2-udledning med 30 %” – skal I kunne dokumentere reduktionen i udledningen. Reduktionen må ikke ligge langt tilbage i tiden, medmindre I præciserer tidspunktet for reduktionen i markedsføringen.”